Yuuniveersiitii Haramaayaa:- 77 keessaa 65 ijoollee Wollaggaati….. maaf?

Yuuniveersiitii Haramaayaa:- 77 keessaa 65 ijoollee Wollaggaati….. maaf?

Oromoon kana ilaalee hin gaddinee fi Ijoollee kanaaf karaa kamiinuu hin birmannee anaaf Oromoo miti. Immimmaan keenya jiguun yoomuma dhaabata laata?
Meeti Dhaabbileen siyaasaa Oromoo ? Meeti Aktivistoonni Oromoo ijoollee kanaa birmatu? Wonti nama Ajaa’ibu Ijoollee maaf uffata gurraacha uffattan jedhamanii ari’amte 77 keessaa 65 ijoollee Wollagatti haatii fi Abbaan isaanii Raasasa mootummaan ajjeefamaa jiraniidha!

Zak Kedir Dube