Yuunivarsiitii Amboo Mooraa Awwaarootti Barattoonni Hedduun Lubbuu Isaanni Baafachuuf Fiigaa Jiru‼️

Yuunivarsiitii Amboo Mooraa Awwaarootti Barattoonni Hedduun Lubbuu Isaanni Baafachuuf Fiigaa Jiru‼️

#Ambo_University

“በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ያለው ችግር እንደቀጠለ ሲሆን ከMain Campus የተያዙ 9 ልጆችን እያሰቃዩዋቸው ይገኛሉ። ከዞን አስተዳደር አጠገብ ያለው የተቆፈረ ምሽግ መሰል ጉድጓድ ውስጥ ወታደሮች ተደብቀው ተማሪዎችን እየጠበቁ ይገኛሉ። ተማሪዎች ወደዛ እንዳይሄዱ መልዕክቱ ይተላለፍ።”

Ispoortiif Sitti Hin Fakkaattiin..⁉️

=Yuunivarsiitii Amboo
Mooraa Awwaarootti
Barattoonni Hedduun
Lubbuu Isaanni
Baafachuuf Fiigaa Jiru‼️

~by Tufaa Wadaajoo.


“Gaafa dhufne citaaf Gafarsa qofa jira. Mukeen isaa cirree itti galle. Nuti asitti jilba 6 taanee jirra” kana jechuun tilmaama waggaa 450 dura akka Matakkal qubatan eeru

Waa’ee Oromoo Matakkal, Jaarsolii fi Abbootii Gadaa naannichaa irraa kan odeeffanne!
Dhaggeeffadha!