Onk..29/2017 Yuunibarsiitiin Odaa Bultuma Gubachaa Jira.

Onk..29/2017 Yuunibarsiitiin Odaa Bultuma Gubachaa Jira. Poolisiifi Waraanni Agaaziin Naannoo Sanatti kan argaman yoo ta’uu wayita balaan guddaan kun qaqqaba jirutti dhaabbatanii ilaalaa jiru malee qaamni dirmannaa tokkollee gochaa jiru hin jiru. Mootummaan Wayyaanee Waranaa of harkaa qabutti dhimma bahuun biyya shororkeessa jira. Qabeenyi barbadaa’aa jiru kun kan uummataati. Waan hedduu nama gaddisiisuu utuu Barattootni hirribarraa hin Ka’iin Kan Gubachuu Eegalee yoo ta’uu , Barattoota hedduurra midhaan qaqqabee jira. Yeroo ammaa Uummata Oromoo Magaalaa Cirootu dhaamsuuf Yaalii gochaa jira.

Via: Seenessaa Qeerroo

It seems the TPLF regime has declared war on the Oromo people! Which will not deter the Oromo people desire for freedom.