Yuunibarsiitii Walqixxee keessatti barattoota Oromoo reebanii barnootarraa ari’an. Kaan kaleessa Walisootti baqataa turan.

Yuunibarsiitii Walqixxee keessatti barattoota Oromoo reebanii barnootarraa ari’an. Kaan kaleessa Walisootti baqataa turan.

Barattoota Oromoo waan ta’aniif reeban keessaa tokko barataa Burqaa jedhama. Reebaa turuu kan himan barattootni ergasii booda uukkaamsanii dhabamsiisan du’eef jiraateesaayyuu addaan baafachuu hindandeenye jechuun nuu gabaasan.

ddoon in jiru barameraa garuu namaati agarsiisaa hin jiranii xiqqoo obsaa reebichaa hammaa irraati rawwatanii jirachuu ijoolleen ammaa gadii lakkifamaan himmaa jiru.
Yaa rabbii hammaa naan dhagesisiin naan agarsisiin.


Waraanni raayyaa ittisa biyyaa barattoota Madda Walaabuu Yuunibarsiitii dararaa jira.