Yunvarsiitii Finfinneetti Diinii Koolleejjii Barumsaafi Qorannoo Sirna Naamusaa kan tahan Dr. Huseen Kadir mana hidhaatii gadhiifaman.

Yunvarsiitii Finfinneetti Diinii Koolleejjii Barumsaafi Qorannoo Sirna Naamusaa kan tahan Dr. #Huseen_Kadir mana hidhaatii gadhiifaman.
 
Hayyuun kun namoota ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaatiin booda too’annoo jala oolan keessaati. Dr. Huseen erga too’atamanii magaala Sabbataa, Agaarfaafi Galaanitti mana hidhaa turan.
Dhimmi isaanii erga mana murtii Agaarfaa irraa gara Lagaxaafootti darbee manni murtii wabii birrii kuma kudhaniitin akka gadhiifaman ajajus poolisiin raawwachuu diduun mana hidhaa akka tursiise abukaatooni isaanii Obbo Kadir Bulloo BBC’tti himaniiru.
 
Beellama darbe irrattis manni murtii poolisiin sababa gadhiisuu dideef dhadhacharratti dhihaatee akka ibsu ajajus osoo hin raawwatin waan hafeef Dr. Huseen erga mirgi wabii eegameefii ji’a tokkoof poolisiin hidhaa tursiisuus himan. Manni murtichaa dhimma isaanii kana ilaaluuf Amajjii 5’tti beelamee turus Dr. Huseen ganama kana mana hidhaa magaala Galaan irraa gadhiifamuu isaanii Obbo Kadir himaniiru.
~

BBC News Afaan Oromoo