Yoomiyyuu taanaan bilxiginnaan gubbaarraa hanga gandastti diina ummata oromooti

Yoomiyyuu taanaan bilxiginnaan gubbaarraa hanga gandastti diina ummata oromooti.

“Fearlessness in those without power is maddening to those who have it.”
― Tobias Wolff,

Haasawa qalbii namaa cabsu rabbiin dhugaa oromoo haa baasuuAnn amma achi qabsoo Oromooti jedhe biyyaa bahu Jawar Mohammed


Salphinna zamana kanaa yoo kojibanillee akka jalaa hin baane kuni qofti ragaa guddaadha.
#Abiyyi akka haadhaaf abbaanillee oromoo irraa hin tahiin ufumaa isaatii ragaa bahaa jira.
Addunyaan kabeeytuun Haati Saba Amaara Abbaan Oromoo beeyti inni homa gaafa san himatellee dagatee


Yaa namana Yaa namana
Nama maraatetu nafxanyaa amana
Yaa namana Yaa namana nama maraatetu Bilxiginna Amana