Yoo Qalbii Qabaattan Dhimma Finfinnee Hin Tuttuqiinaa!

Yoo Qalbii Qabaattan Dhimma Finfinnee Hin Tuttuqiinaa!


Bosonaa DheeressaaAnaa nyaatu, Taakkee koo, gidduutti sukkuumamte!


“Amma Falli Nuti Qabnu kan Qabne Jabeessudha” – Kab. Obbo Lammaa Magarsaa

Shukshukta (ሹክሹክታ) – የለማ መገርሳ ነገር… | Lemma Megersa | PM Dr Abiy Ahmed | Oromia | Ethiopia
“Lammaan barnootaaf USA deeme.
Xayyibaan ammoo taaziyaa fira du’e tokkoo deemte”
jechuun kun kallattiidhaan amanuu jibbaniitu malee, waldhabdee san dhugoomsanii jiru beekaa.Oda Labsi Fajji


“Amma Falli Nuti Qabnu kan Qabne Jabeessudha” – Kab. Obbo Lammaa Magarsaa


‘Dhiisaa “Nagaan Ha Bu’u” Jennus Nama Nu Dhagahu Dhabne’ Abbaa Gadaa Jiloo Mandh’oo