Yoo jabatee Hacalii biran dhaqa yoo jabatee Jar bira dhaqa dhagefadha

Yoo jabatee hacalii biran dhaqa yoo jabatee jar bira dhaqa dhagefadha


Cubbuun abiy oromoo irratti dalagaa jiru waan bara minilik caalaati 


Boordin walgahii isaanii taajabe jechuun, beekkamtii laatef jechuu miti!
Akka keenyatti, affeerraa sirnaa(waamicha HD)malee argamuun isaanituu yakka. Garuu, bu’aa taajjabbii isaanii ni eegna!
Nutis ciifnee, goofaree PP filaa hinturre, garuu amma hindubbannu!
Waan ifaatti jennu yoo jiraate, Oromiyaan bara kana ni bilisoomti, hinshakkinaa!
Battee Urgeessaa

– Dubbataa ABO

Yaya Beshir


ሰበር
••••••
በቄለም ወለጋ ሀዋ ገላን የሽመልስ ልዩ ኃይሎች በWBO ሰራዊት እዛዉ ካምፕ ዉስጥ እያሉ በከበባ ዶጋ አመድ ሆኗል። በከበባ ዉስጥ የገቡ የሽሜ ወታደሮችን ለመታደግ ወደ ስፍራ ከመራዉ 5 ኦራል የአብይ ሰራዊት 4ቱ የወለጋ ምድር መዳበሪያ ሆኗል።
Source –

Hamza Oromiya
Dacheen keenya kanaan booda diina keenyatti yaaddoo ta’uuf jira.
Yoomillee ni falmanna. Diina haleeluun jabaatee itti fufa! Injifannoon kanuma keenya.
Haqa qabna, ni falmanna, ni injifanna. Rabbi irra nu haa aansu