Yoo dandeenye Tokkummaa Oromoo haa cimsinu, yoo hin dandeenye diiguu irraa of haa qusannuu!!

Yoo dandeenye Tokkummaa Oromoo haa cimsinu, yoo hin dandeenye diiguu irraa of haa qusannuu!!

Seenaa Jimjimoo Waa’ee Atlet Fayyisaa Leellisaa Maal Jette? Deebii Fayyisaaf Seenan Kennite

Dhammasa hatataama Haala yeroo Ammaa Naannoo Oromiyaa Keessaa jiru irratti

AGM: Nyaata Aadaa Oromoo Nannoo Arsiitti Beekkamu Marqa


Ittiiqaa Tafarii ” Fayyisaa Leellisaa” By Raya st

Yoo dandeenye Tokkummaa Oromoo haa cimsinu, yoo hin dandeenye diiguu irraa of haa qusannuu!!
Mul’ata Artisti Hacaaluu fi kanneen biroo wareegama heddu keessaa inni tokko Tokkummaan Oromoo cimee Oromoon Abbaa Biyyummaa isaa mirkaneeffachuu ture.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.