Yeroon itti seenaanis tahee seeraan wal gaafannu fagoo miti!

Yeroon itti seenaanis tahee seeraan wal gaafannu fagoo miti!

Maqaa Ajajoota RIB Oromoo tahanii fi itti gaafatamummaa isaanii muraasa.
1. Dr. Qana’aa Yaadataa ministeera RIB
2. Jeneraal Biraanuu Juulaa itaamazyorii RIB
3. Jeneraal Dirribaa Mokonnin ajajaa RIB Iizii Kaabaa kan ture
4. B. Jeneraal Yilmaa Mardaasaa ajajaa humna qilleensaa
5.Major Jeneraal Haacaaluu Shallamaa itti gaafatama humna namaa RIB
6.Major General Biraanuu Baqqalaa itti gaafatama Rippaablik Gaardii
7.Birgader General Tashoomaa Taaddasaa itti gaafatama qorannoo humna qilleensaa Itoophiyaa
8. L. General Baacaa Dabalee itti gaafatama duula addaa RIB
9. Birgader Jeneral Kumarraa Nagarii itti gaafatama loojistikii Iizii Kibbaa
10. Birgader General Solomon Ittafaa itti aanaa itti gaafatamaa RIB Iizii Kibbaa
11. Major General Getachew Gudina itti gaafatama RIB Iizii Kaabaa
12. Kolonel Tasfaayee Raggaasaa Itti gaafatama ministeera Waajjira ministeeraa RIB
13. Birgader General Dubale Habtaamuu bulchiinsa RIB Iizii Bahaa
Yeroon itti seenaanis tahee seeraan wal gaafatnu ni dhufa!
Seenaaf ol kaawwadhaa!
የህወሓት ሀይሎች በትግራይ “በ8 ግምባሮች ተደምስሰዋል” ሲሉ ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ ዛሬ በሰጡት መግለጫ አስታወቁ።
(ምንጭ፦ ኢዜአ)