YEMILILIK BETAMANGIST Oromoo ofitti dhiheessuu dide!!

Kaabinee hanganuma qofa qabaa..?
Moo kaabinee habashaatiif kaabinee OROMOO jechuun bakka lamatti qooddatee..?
Digisiin masaraa mootummaa ilmaan yeroo hundaa kan ilmaan Habashaa qofa ta’eera.
YEMILILIK BETAMANGIST oromoo ofitti dhiheessuu dide

Mohammednur Guye