Yakka Wallagatti Raawwatamaa jiru!!mootummaa wayyaanee lammaaffaa kan Abiy Miniliikiin hoogganamuudha

Yakka Wallagatti Raawwatamaa jiru!! Mootummaa wayyaanee lammaaffaa kan Abiy Miniliikiin hoogganamuudha.

#Yakka_wallagatti_RaawwatamaaRaawwatamaa_jiru

Diinni ilmaan Oromoo mootummaa wayyaanee lammaaffaa kan #Abiy_Miniliikiin hoogganamuudha obboleewwaan teenya godina wallaggaa hundaaf godina gujij keessatti balaa namticha kanaatiin akka baala mulaatti guyyaa irraa guyyatti rasaasa mootummaa nama nyaataa kanaan harca’aa jiru

Waraana adda bilisummaa oromoo barbaadeessina sababa jedhuun dhala oromoo daa’imni utuu hin hafne hamma jaarsaatti gaa’eessa abdii biyyaa lafarraa duguugutti jira kan nama dhibu waraanni isaan barbaadan bosona keessa socho’a isaan garuu mana oromoo gubaa oromoo karaa gubbatti hambisaa ooyruu akkq hin qotanne dhoorkamanij kan qotanis utuu hin geenye #WBO‘tu itti gala jedhanii ciranii balleessaniiru

Har’a ummata rakkoo meeqa keessatti erga darbanii erga barnoota irraa kutanii booda maaf jiraattaniif har’a rasaasa samii irraa itti roobsaa lafoo miilaan haleelaa dhala oromoo adamsaaru kun diina diinaa oliiti kun sanyi duguuggaa #Miniliik gaggeessaa ture #Abiyyis bifa hammayyaahaa taheen ummata oromoo irratti gaggeessaru kun ilmaan oromoo hundaaf ifa ta’uu qaba

Ilmaan teenya obboleewwan teenya waraana mootummaan bobbaaseen dhumaniif lubbuun isaanii haa tan jeennataa haa taatu warra madaa’an rabbi haa Aafiyu kanneen dararaa keessa jiran rabbiin nuuf haa qaqqabu kana biratti immoo waliif birmannaa nu feesisa firri oromoo oromoo qofa waan ta’eef

Waliif haa birmannuu.

~by Usmaan Waariyoo.

Diinni ilmaan oromoo mootummaa wayyaanee lammaaffaa kan #Abiy_Miniliikiin hoogganamuudha obboleewwaan teenya godina wallaggaa hundaaf godina gujij keessatti balaa namticha kanaatiin akka baala mulaatti guyyaa irraa guyyatti rasaasa mootummaa nama nyaataa kanaan harca’aa jiru

Waraana adda bilisummaa oromoo barbaadeessina sababa jedhuun dhala oromoo daa’imni utuu hin hafne hamma jaarsaatti gaa’eessa abdii biyyaa lafarraa duguugutti jira kan nama dhibu waraanni isaan barbaadan bosona keessa socho’a isaan garuu mana oromoo gubaa oromoo karaa gubbatti hambisaa ooyruu akkq hin qotanne dhoorkamanij kan qotanis utuu hin geenye #WBO‘tu itti gala jedhanii ciranii balleessaniiru

Har’a ummata rakkoo meeqa keessatti erga darbanii erga barnoota irraa kutanii booda maaf jiraattaniif har’a rasaasa samii irraa itti roobsaa lafoo miilaan haleelaa dhala oromoo adamsaaru kun diina diinaa oliiti kun sanyi duguuggaa #Miniliik gaggeessaa ture #Abiyyis bifa hammayyaahaa taheen ummata oromoo irratti gaggeessaru kun ilmaan oromoo hundaaf ifa ta’uu qaba

Ilmaan teenya obboleewwan teenya waraana mootummaan bobbaaseen dhumaniif lubbuun isaanii haa tan jeennataa haa taatu warra madaa’an rabbi haa Aafiyu kanneen dararaa keessa jiran rabbiin nuuf haa qaqqabu kana biratti immoo waliif birmannaa nu feesisa firri oromoo oromoo qofa waan ta’eef

Waliif haa birmannuu.

~by Usmaan Waariyoo.