Yakka Seenaa!

Yakka Seenaa❗
Yuunivarsiitiin Haramaayaa guyyaa har’aa yakka guddaa dalagee jira. Sunuu yakka Seenaati. Yakka nama harka dhiigaa Jaal Nadhii Gammadaa,Daraaraa Kafanii,Artist Eebbisaa Addunyaa ajjeesisee kumaatamaan bakka buuteen ilmaan Oromoo akka wallaalamu kan taasise, Abbaa Duulaa Gammadaaf doktera kabajaa kenne. Kun maqaa Yuunivarsiitiin sun qabutti cilee dibeera. Dhalootni seenaa kana ni sirreessa.
Qeerroo Intelligence Group