Yaalii Fonqolcha Mootummaa: Abbaan Alangee qorannoo xumuruun himannaa eegalufi

Yaalii Fonqolcha Mootummaa: Abbaan Alangee qorannoo xumuruun himannaa eegalufi

Ob Juulaan kana booda WBO irraa akka dhaabbatan abdii qabna. Warri OPDO kun silas warra isaan qalu waliin shubbisan!!

(bbcafaanoromoo)—Qorannoon ajjeechaa A.L.I Waxabajjii 15 2011 magaalaa Baahirdaariifi Finfinnee raawwate xumuramee himata yakkaa banuf akka jiru Abbaan Alangee Waliigalaa Itoophiyaa beeksise.

Abbaan Alangee Waliigalaa Obbo Birhaanu Tsaggaaye ibsa har’a kennaniin Itaamaajor Shuumii Itti – aanaa Janaraal Birhaanuu Juulaa ajjeesuf yaadni akka turellee ibsaniiru.

Ajjeechaa waggaa darbe raawwaten Itaamaajor Shuumii Waraana Itoophiyaa Janaraal Sa’aara Mokonniin, Pirezidantii Naannoo Amaaraa Dr Ambaachaw Mokonniin dabalatee qondaaltota shanitu ajjeefame.

Shakkamtoota Baahirdaaritti qabaman 55 fi kan Finfinneedhaa qabaman 13 namoota yakka ajjeechaa angawoota mootummaa fi ajajoota waraanaan mana murtii dhiyaatan ta’uunis beekkameera.

Magaala Baahirdaaritti shakkamtoota 277 fi magaala Finfinneetti immoo shakkamtoota 140 irratti qorannoon taasifamaa turuu Abbaan Alangaa Waliigalaa Birhaanu Tsaggaayee himaniiru.

Poolisii Federaalaa, Abbaan Alangaa Waliigalaa kan Federaalaa fi Naannoo Amaaraa, Eejansii tajaajila Odeeffannoo fi Tika Biyyaalessaa, Raayyaa Ittisa Biyyaa fi Poolisii Magaala Finfinnee qoranicharratti hirmaataniiru jedhan.

Kana malees shakkamtoota magaalaa Baahirdaar keessatti qabaman keessaa 45 yakki isaanii salphaa waan ta’eef gara ragaatti akka jijjiiraman ta’eera jechuun dubbatan.

Kunneen magaala Finfinnee keessatti to’annoo jala oolanii turan 140 keessaa 61 immoo wabiidhaan akka gadi lakkifaman himan.

Qaamoleen nageenyaa magaaloota lamaan keessatti gochicha fashalsuuf hojjetanis miidhaan du’aa fi qaamaa irratti akka qaqqabe ibsan.

Kaayyoo yakka raawwateefi argannoo qorannoo

Kaayyoon yakkichaa inni ijoon mootummaa humnaan fonqolchuun aangoo qabachuudha jedhaniiru Obbo Birhaanun. Kana durallee mootummaan wanti raawwate yaalii fonqolcha mootummaati jedhee ibsuun isaa ni yaadatama.

Kanaafis qophiin humna namaa, meeshaa waraanaa fi iddoowwan mijeessuu heddu qindeessummaa Birgaader Jeneraal Asaamminaw Tsiggeetin taasifamuu ibsicharratti himameera.

Magaala Baahirdaaritti waajjira bulchiinsaa Mootummaa naannoo Amaaraa, Komishinii Poolisii naannichaa, waajjira ADP naannichaa akkasumas ajajoota poolisii naannichaa irratti xiyyeeffachuun qophiin taasifamaa tures jedhameera.

Guyyaaa yakkichi itti raawwatamettis BJ Asaamminaw Tsigee fi Shaambal Mammaar Geetinnat namoota biroo fi miseensota Poolisii Addaa Naannoo Amaaraa walin ta’uun gara waajjira Pirezidantii naannichaa imaluu isaanii himan.

Sana boodas darbii sadaffaa irra erga gahanii booda B/J Asaamminaw eegduu pirezidantichaa meeshaa waraanaa erga hiiksisanii booda akka ajjeefamu taasisaniiru jedhan Obbo Birhaanun.

Obbo Izazis eegduun isaanii meeshaa waraanaa akka hiikkatu erga taasifamee booda ajjeefamuun isaani himameera.

Pirezidantii naannichaa kan turan Dr Ambaachaw Mokonnin rasaasaan irra deddeebin erga rukkutamanii booda ajjeefamuu isaanis himaniiru.

Yakka kanaaf qorannoo teknikaa, sanadaa fi ragaa namaa walitti qabuu hojjechuu isaanii dubbatan abbaan alangaa Waliigalaa Obbo Birhaanun.

Haaluma walfakkaatun humni poolisii addaa naannichaa waajjira ADP, manneen ajajoota poolisii fi qe’ee simannaa keessummaatti tarkaanfiwwan garaagaraa fudhachuu isaanii himan.

Haleellaa Waxabajjii 15 kanaanis namootni 15 yommuu du’an digdama kan ta’an madaa’aniiru jedhan.

Adeemsa qorannoo keessattis meshaaleen waraanaa kilaashii dhibbaa ol ta’an irratti qorannoon taasifamuutu himame.

Qorannichaanis kilaashii 11 fi Shugguxii Maakaroovi tokko rasaasa iddoo yakkichaatti dhukaafaman keessa akka ture beekkameera jedhan.

Dabalataan, ragaaleen sanadaa fi maallaqootni biyyaalee biroo qorannichaan manneen shakkamtootaatti argameera jedhan.