Yaa’ii OPDO: ODP diiganii Bilxiginnaa labsuuf yaa’iin Adaamaatti jalqabame akka yaadame salphaa hin taane.

Yaa’ii OPDO (update)
Akkuma kaleessa ibsine ODP diiganii Bilxiginnaa labsuuf yaa’iin Adaamaatti jalqabame akka yaadame salphaa hin taane. Sabboontonni dhaabicha keessatti liqimfaman didanii dura dhaabbataa jiru. Guyyaa har’aa Abiyyi mataa isaatu walitti qabee doorsisaa jira. Itti aanaan dura taa’aa dhaabichaa Obbo Lammaa Magarsaa hin argamne.Yaa’iin kaleessaa fi har’a Amaarinyaadhaan kan geggeeffamaa jiru tahuun isaas eenyummaa Bilxiginnaa caalaatti ifa godhee mirkaneessee jira. Sabboontota Oromoo dhaabicha keessa jiran doorsisuudhaan fudhachiisuuf karaa hunda yaalii godhaa jiru. Sabboontonni kun Oromoo hin gannu kan jedhuuf doorsifamaa jiru. Murtee Bilxiginnaa warra fudhachuu didu miidhuu malu waan taheef ummanni Oromoo waan deemaa jiru qalbiidhaan hordofuu qaba.

Yaya Beshir


Miirri namaa waanuma itti dhihaatu ykn dhaga’u irraa madda. Gaazexeessaan Taammiraat Nagaraa nama masaraa mootummaatti dhihaatudha. Dubbiin isaatis foolii naannoo sanii qabdi. “Dr. Abiy hatees ta’u filannoo kana moo’achuu qaba” kan jedhe, waa’ee Oromiyaa diiguu irrattis waa dubbatee jira. Karaan itti Oromiyaa addaan diigan hedduun akka jirus hime. Godinoonoota Oromiyaa akka naannootti qophaatti baasuu; magaalota Oromiyaa akka ofiin ofbulcha gochuu akka fakkeenyaatti kaasee jira.

Yoo duulli ammaa kun isaaniif milkaa’e Oromiyaa diiguun karoora itti aanu ta’uu beekaa!

Ferhan Abdulselam


ዶላሩ ዮናታ


Akkuma guyyaa kaleessaa saaxilame jilli ADP Nafxanyoota USA keessatti walgahii Oromoon Jawar waliin godhu hookkaruuf bobbaafaman waliin ture. Gareen kun 100% Nafxanyoota biyyas jiran waliin walgahiilee geggeeffachuun akka itti mootummaa kana harkatti galfatanii fi Oromoo irratti deebi’anii daraaran irratti maryatan. Odeessi qabatamaan amma arganne akka ibsutti ammoo, haati warraa MM Zinnash Taayyaachoos garee ADP kana torbaan tokko dursitee achi gahuun beekameera. Deemsi ishii dhimma dhunfaaf tahee fi kaayyoo siyaasaaf taheen garuu adda hin baane.

Yaya Beshir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


በነገራችን ላይ! የብሔር ጥያቄና ዋለልኝ መኮንን – ከደረጀ ኃይሌ ጋር ክፍል – 1 | E09 – Benegerachin Lay [Arts TV World]


Deemsii Paartileen Walitti Dabalamuu ykn Baquu Attamiin Gaggeeffamuu Qaba? Kutaa 2 ffaa


Oduu Ammee: #Adaamaa 16/03/12

ODPn maqaa leenjii jedhuun yaa’ii dhoksaa Addisuu Araggaa fi Birhaanuu Tsaggaayeetiin durfamu gaggeessaa jiran.

Akka odeessa kiyyaatti hirmaattotni leenjii ta’uu isaa malee yaa’ii #ODP ajjeesuun gara #EPPtti awwaaluuf akka ta’e hanga ammaa waan beekan akka hin qabnedha.

Kan nama ajaayibu garuu kun kan ta’uuf deemu bakka dura taa’aan dhaabichaa fi I/Aanaan hin jirretti geggeessuun kun shira burjaajayiinsa miseensaa isaanii fi deeggertoota isaanii irratti uumuuf akka ta’e ifa dha.

Inni biraa duuti ODP baay’ee nama hin dhibu garuu reeffa ODP oromiyaa keessatti moo bakka dhaloota isaanii Tigiraayitti awwaaluuf deemu laata kan jedhudha. Kanuma.
#Sirni_Awwaalcha_OPDO_or_ODP_Oromiyaa_keessatti ta’uu hin qabu!

~By #GaaddiSabaa!


#Inbox

“Oromoon baga nagaan guyyaa har’aa guyyaa ittii OPDOn raawwattee oromoo fi oromiyaa keessaa baathuuf walgahii seentee jirtu kana .guyyaa seena qabeessa kana bagaa nagaan geessan.guyyaan har’aa guyyaa gufuun qabsoo oromoo inni guddaan itti oromiyaa keessa buqa’uuf guyyaa itti uummatni oromoo gara ofii isaatti guutummaa guututti itti deebiuu ta’uu isaatiin hundumti keenya guyyaa kana guyyaa seena qabbeessa goonee bakka jiruutti kabajuutu nurraa eegama.guyyaan kun guyyaa paartiin maqaa oromootin ijaaramee dhiiga ilmaan oromoo dhangalaassaa tureef diinni oromoof oromiyaa guddichi itti dhabamu ta’uu isaatiif ammas guyyaan kun guyyaa seena oromoo keessaatti eegamaaf seena qabbeessa taeedha.guyyaa OPDON oromiyaa keessaa dhabamuuf deemtu kun guyyaa oromoon itti gammachuu isaa ibsachuu qaqbu guyyaa oromoon bilisummaa isaaf deemsa xumuraa itti egaluudha.baga geessan horaa bulaa.”

~by Ro O Baa.

Tsegaye Ararssa

dear #Yohannes_Buayalew

Did you come to the US for an investment plan for Amhara or a genocide plan for Ethiopia?


(By T. F. Negash)

ሀገር በውስጧ ባሉት ብሄረሰቦች የጋራ ይሁንታና አስተዋፅዎ ትገነባለች ። አዲሲቷን ኢትዪጵያን ሁሉን ባማከለ ዳግም አድሰን እንገነባለን በሚለው ከተስማማን መቀበል የሚኖርብን መራራ ዕውነቶች እነዚህ ናቸው።
1.በስሟ በታሪኳ ላይ የጋራ ስምምነት
2.በምልክቷና ባንዲራዋ ላይ የጋራ ይሁንታ
3.መአወቃቀሯና አስተዳደሯ ላይ የጋራ ተቀባይነት
4.በሀገራዊ ማንነት መርህ ወይም definition ላይ የጋራ ስምምነት መኑር ይኖርበታል።
ይህን ደረጃ ለማለፍ መቀበል ያለብን ሌላው ቅደመ ሁኔታ ቢመርም እነዚህ ናቸው።
1.ብሄሮች መገለጫቸውንና የጠራ ፍላጎታቸውን አንጥሮ ለማውጣት በራሳቸው ግዛት ላይ ተደራጅተው ማብሰል ይኖርባቸዋል።
2. መደራደሪያ ሀብትና ወይም የራስ ገዝ መሬት ተከብሮ ዕውቅና መሰጣተት ይጠበቅብናል ።
3.በብሄራቸው ተደራጅተው በሀገር ግንባታው ላይ ያላቸውን አስተዋፅዎ ማሳየትና ለድርድር መቅረብ አለባቸው።
4.የብሄሩ ባህል መገለጫ እሴቶቹን አንጥሮ ለሀገር ምስረቷው የተመቸ ለማረግ በብሄር ተደራጅቶ ሊያቀርብ ይገባል።
5.ብሄር የለንም ለሚሉ በሁሉም የብሄር ክልሎች መብታቸው ተጠብቆ ድምፃቸው እንዲሰማ መደረግ ይኖሮበታል። በተወለዱበት በኖሩበት ክልል ባለቤት ሆነው የክልሉ ጥያቄ ላይ አስተዋፅዎ ሊኖራቸው ግድ ይላል።
ከሀገር ግንባታው በኋላስ
1.ሁሉም የሚያምንበት ሀገር ሲገነባ በስምምነት በብሄር መደራጀት በህግ ሊታገድ ይችላል።
2.በብሄር የተዋቀረው አስተዳደር በአመቺ ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ መለወጥ ይቻላል።
4.የጋራ ማንነት ተገንብቶ ሁሉም በዛ ማንነት የሚኮራ ይሆናል።
ከዚህ ባለፈ ባንድ ጀምበር ልሙጡን ሀገር እናምጣ ወዘተርፈ ብሄር ብለን ሀገር እንገባ ማለት ትረፉ መታመስ ወይም መለያየትን ይዞ እንዳይመጣ ያሰጋል።
እነ ውህድ የሚባሉ ፖርቲዎችም ይህን ደረጃ በአቋራጭ ለማለፍ ከመሞከር ቢቆጠቡ ሀገር እናተርፋለን።


Oromo TV : Dr. Abiy, EPP fi Qabsoo Oromoo Oromo TV


(Inbox)
Waa’ee Duula Awwaluu Abdii oofaa jiruu
Duulli Oromoo irratti karaa maraanuu bifa qindaayeen oofamaa jira. Kun karaa lamaan yoo ta’u humna kaampii Oromoo keessa jiru kan maqaaf erbee Oromummaatiin sosso’uu fi humna nafxanyaa ti. Karoora kana abbummaan namni gaggeessaa jiru warruma Masaraa kiiloo afurii ti. Maanajarri ammoo Awwaluu Abdii ti, itti gaafatamaa ijaarsaa fi siyaasaa baadiyyaa Odp ti. Duullisaa hamaan ammaaf jawaar dhamabamsiisuu irratti haa xiyyeeffatu malee galmisaa Oromoo dadhabsiisuudhaan kaayyoo ergamtummaa nafxanyaa milkeessuu dha.

Amma warra nuun nafxanyaa maaf maqaa dhooytan jedhutu gaggeessaa cimaa isaanuma keessa jiru kan hojiiwwaan gaggaarii saba keenna fayyadan hojjechuu eegale maqaa sabaatiin itti duuluu eegale. Obbo Xilaahuun Fiqaaduu hoji gaggeessaa kutaa magaalaa Boolee namni jim beekne hin jiru. Namni kun namoota yeroo dhihoo as odp keessaa sabboonummaa calaqqisiisaa dhufee dha. Aantummaa sabasaatiif qabus hojii qabatamaan nama mul’isaa dhufee dha. Garuu OPDOn ufumaa uf nyaachuun aadaa isii waan ta’eef kunoo amma nama kanaan nafxanyaa dha Oromoo miti jechuu eegalte.
Awwaluu abdii yakka ummata keenna aanaa Gadab Hasaasaa irratti raawwate OMN irratti erga saaxilamee as hojii farrummaa bal’aa gaggeessaa jira. Duulli nafxanyaan dhihoo tana Jawaar irratti oofaa jirtu kanas qindeessaan mataa isaa ti. Obbo Xilaahuun kan inni target godheefis sababuma inni kabaja ayyaana Irreechaatiif gumaacheef OMNiif waan beekkamtii kenneefii dha.

Namni waan isa hin beekne se’a. Nama Naahor jedhamu olola isaa akka hafarsuuf nama inni qaxaratee dha waan namichu kun maxxanse erga ajaja itti kennee booda share fi like gochuudhaan abbaa pirojektii kanaa ta’uusaa mirkaneessa.
Xilaahuun qofa osoo hin taane Obbo Baqqalaa Garbaatis “kijibaa” dha jedha. Birgadier General Kamaal Galchuutiin ammoo doofaa waa hin baranne (siddistanyaa) jedhaan. Namni kun kanaan dura aaddee xayyibaa Hasan olola dharaatiin nama shira guddaa irrattu dalagee hujiirraa kaasisee dha. Kana hundaa ragaa qabatamaa isiniif ifa gochuu dandeennu harkaa qabna.
Badii isaa takka takkaan saaxiluu keenya itti fufna eega inni taa’uu dide.
Fuulli Boontuu Boontuu Boontuu jedhu kan awwaluu ti. Waliif share godhaa.”