YaadannooIrreechaa-Irreechaan aadaa Oromoo barootaaf ukkaamsaa jala turee bayyanachuun

YaadannooIrreechaa-Irreechaan aadaa Oromoo barootaaf ukkaamsaa jala turee bayyanachuun guddataa jiru.
Aadaan kun ummata Oromoof waa hedduu dha; madda hiikkaa jireenyaa ti. DrSolomon Ungashe kanaan dura Irreechaa akkanatti ibse: