Yaadannoo Jechii Kee! Hacaaluu Hundeesaa New Oromo Music

Yaadannoo Jechii Kee! Hacaaluu Hundeesaa New Oromo Music 2020 Official Video.

#FreeOromia #OromoProtests #OromooHidhachiisuu #OromoQopheessuu #OromoBalaaIrraaIttisuu


Ajjeechaan Artist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame ummata Oromoo mara kan aarsee jiru. Gochaan kun gadda hedduu qe’ee Oromoo keessatti buusee jira. Namni beekamaan akkanaa akak salphaatti ajjeefamuun maal jechuu dha? Maal fiduu dnada’a?
Ummanni keenya maal gochuu qaba.?
Marii gabaabaa Ob Aliye Geleto waliin goona.