Yaada Obbo Abbaaduulaa Gammadaa af-yaa’ummaa gadhiisuuf

OBN 28 01 2010 Adaamaa. Yaada Obbo Abbaaduulaa Gammadaa af-yaa’ummaa gadhiisuuf xalayaa galfachuu isaanii ilaalchisee OBN’F kennan keessaa.

Qophii Gola Oromiyaa 28 01 2010

OBN 28 01 2010 Adaamaa.
qophii Anaa dhufuu Zinnaash Lolee waliin 28 01 2010.