Yaa Ummata koo maal jala jirta? The situation in Ethiopia is getting out of control.

Yaa Ummata koo maal jala jirta? The situation in Ethiopia is getting out of control.

Via:  Henok G.Gabisa
#Ijoollee_shamarree umuriin isaanii waggaa 14-25 ta’an magaalota Oromiyaa adda addaa irraa qabamanii mana hidhaa Daalattiitti hidhamanii jiru. Baay’inni isaanii gara 400 ni ta’u. Shamarreen kunneen uffata qaama jalatti jijjiirratan hinqaban; moodesii hinqaban; maatiin isaanii bakka jiran hinbeekan; haalli isaan keessa jiran nama boochisa. Jaal Abdii Raggaasaa haala kana argee imimmaan buusee boo’e.” 
Alas! Kana caalaa salphinni hinjiru! Adaraa Na ofkalchaa! Haala shamarran Oromoo keessa jiran addunyaan dhagayuu qabdi.

The situation in Ethiopia is getting out of control.


Odeeffanoo Haaraa
Ganama kana humni waraanaa PP namoota mooraa Hayyu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa keessa jiraatan qabanii deemaniiru.
1 – Waaqoo Noolee
2 – Qeerroo Lamuu
3 – Ismaa’el
4 – Yuunis Alii kanneen qabamanii fuudhamanii deemanidha.

Obbo
Taye Dendea Aredo
nuuf jiraadhu hedduu galatoomi mootummaan Uummata keenya bulchaa jiru mootummaa akkamii akka ta’e si keessaan argaa jirraatii