Yaa Tokkummaa essa jirta laataa? Namni hundumtuu sibarbbada fakkaata!

Yaa Tokkummaa essa jirta laataa? Namni hundumtuu sibarbbada fakkaata!

Konistaabil Musxafaa Huseen goota agaazii lafatti dachaase artist Aman Nyafaro akkasitti faarse. https://www.gofundme.com/dg8io4

Hasoofni obboo lammaa magarsaa hojii irratti hiikuuf wayyannen dura dhaabbattus yaaddooleen isaa oromoota hundaaf barnootaafii waan haasahamuu hundaa kan hujii irratti argamsiisan ta’uu qaba.
Yaadnii video kanaa keeysumattu diyaaspora yaaddolee garagaraaf walitti diinomaniif barnoota ta’a jedheen amana.