Yaa saba Oromoo Yo’omuma si’ifi darba laata?Balaa Ibiddaa Magaalaa Siree Roobiitti uumameen, Kolleejjiin Fayaa fi Hospitaala Adaamaa…

OBN Onk 28, 2011 – Balaa Ibiddaa Magaalaa Siree Roobiitti uumameen, Kolleejjiin Fayaa fi Hospitaala Adaamaa yaala gahaa waan hin kennineef haadholii ulfaa obbolaa tahan lama du’aan dhabne jedhan Maatiinisaanii.
Hospitaalichis ogeeyyiin yaalaa, dhiheessiin meeshaa fi baay’inni tajaajilamtootaa waan wal hin gitneef rakkanne jedhe.