Yaa Qeerroo fi Qarree Oromoo!! It’s been……

Yaa Qeerroo fi Qarree Oromoo!! It’s been …

It’s been 1 year and 37 days since Hachalu’s assassination & 401 days since over 50 thousand Oromo political prisoners have been unlawfully detained.
FREE THEM ALL!
AND MANY MORE

Duula aadaa fi duudhaa Oromoo balleessiituuti kuni.

‘Iddirii Fardaa’ kaayyoon isaa duudhaa fi aadaa ummata oromooti. Kaayyoo mataa isaa qaba. Siyaasa tortoraa kanaaf jettanii humna qarshiitiin kaayyoo isaa kana kara balleessuu osoo dhiiftanii hoo?
 
Kunii shakii hin qabuu sangootaa fiixanii ammaa fardotaa haa nyachiisan rayyaa ittisaa abiiyi