Yaa Oromoo! Kun hunduu Qabeeyna tokkoof duulaaru! keyna’ammoo wolynachudhafi!!

Yaa Oromoo! Kun hunduu Qabeeyna tokkoof duulaaru! keyna’ammoo wolynachudhafi!!

Kun hunduu Qabeeyna tokkoof duulaaru! Abbaan qabeeynichaa ammallee hiriiba quxeera!! Qeerroo qofatu dhumaaara! Sabichi akka sabaatti socha’uu dadhabe! Gaafa Isaayaas buna biyya alaatti erguu eegale, gaafa UAE lafa keeyna qotattee nu aramsiifattu, gaaf sana siigala taanaan badii dha!!!!!

 

 

 

 

 

 


“ወደ ድርጅታዊ አቋም መቀየር ያልቻለው የአማራ ብልጽግና አመራሮች አስተያየት!” Saturday Dec 05, 2020

OPDOn 

Saliha Sami

 nutti faarsuu jalqabde sun osoo onnee Oromummaa qabaattee eenyummaa Raayyaa akkanatti haalamaa jiru kana turjumaana taatee afaan keenyattuu hiiktee gabaa salphinaa hin dhaabattu ture. Harka tokkoon Oromoo nagaa mirga isaaf falmate ajjeesanii bineensaaf darbu, harka kaaniin ammoo eenyummaa Oromummaayyuu akkanatti gabaa baasanii halagaaf gurguru.


Sudan fi Egypt Ethiopia irraati Aljeziraa Mal jedhan


For the record:
This interview took place in 1950. This dude (Yilma Tadesse) says he:
-is not Negro
-is not Black
– is Amhara, which he says are cute, clever, superior.
He says other tribes are ignorant, inferior.
Hmmmm….
This is what we call z EVIL of all of our problems in Ethiopia.
Full interview: on FB of Saqii Gumaa