Yaa Oromoo! Keessattuu warri aangoo mootummaa irras tahee dhaaba mormtuu Oromoo keesa jirtan barruu armaan gadii qalbiin dubbisaa

Yaa Oromoo!
Keessattuu warri aangoo mootummaa irras tahee dhaaba mormtuu Oromoo keesa jirtan barruu armaan gadii qalbiin dubbisaa. Ajjeechaa Gobbaa fi dubartii ulfaa Dambi Doolloo sanirratti raaw’ate booda gama warra TPLF keessatti yaadni deddeemaa jiru waan akkaan nama aarsuu fi xiiqii nama qabsiisuu dha. Odeessa kana yeroon walitti cuunfee dhiheessu eeboon qaanyii keessa koo waraanee osoma na dhiigsuuti. Dhugumatti warri siyaasaa mootummaas tahee mormituu keessa jiru kamuu akka Oromootti waan kanatti qaanfachuu qabna. Wayyaaneen gama lamaan fakkaattee akka ummata keenya wal ficcisiisaa jirtu tilmaamuun salphaa dha. Haa tahu malee dadhabbinni nu bira jirus haalaan guddaa dha. Dhugaa jiru qorannee jaratti qaawwa cufuu osoo dandeenyuu dirree cheezii taaneefii jirra.

Hundumaafuu yaadota Wayyaanonni Facebook irratti afaan ofiitiin wal gidduutti dhiheessaa jiran irraa kanin walitti cuunfe kan armaan gadii kana fakkaata.
========
”- Oromoon Amaaraan wal tahuu dhiisii waliifuu obsa hin qabdu.
– OPDOn aangoo irraa nu kaaftus akka Oromootti wal tahuu fi Oromoo biratti eebbifamuu hin dandeessu.
– Kan aangoo irra jirus jaruma kan wal fixaa jirus jaruma. Ummanni biraa nagaa qaba.
– Duruu nutu addaan qabe malee silaa Oromoon kana caalaa wal fixxi ture.
– Ammas kana booda walii hin galani.
– Kan jara wal taasisu akka Wayyaaneetti nu abaaruu qofa ture.
– Yeroo nuti gidduu jaraatii baane wanni isaan wal taasisu ni dhabama.
– Amaara balaaleffachuu irratti gonkumaa afaan tokko dubbachuu hin danda’ani. Waan Gobbaa fi bakka biraatti tahaa jiru laalaa.
– Gariin Oromoo yoo hadheeffatee Nafxanyaa abaaru gariin jaraa Nafxanyaatti garaa jabaachuu waan hin dandeenyeef kana caalaa akka Oromootti walitti deebi’anii ibidda walitti qabsiisuuf taa’u.
– Kan nutti bu’e yoomuu nagaa hin argatu. Kanas Oromoof Oromoo wal fixu, akkasumas Oromoo fi Amaara wal fixuuf jiru irratti mirkaneeffachuuf jirtu…

Yaya Beshir


OMN:ODUU ADOL 24/2018


Rakkinni siyaasaa Dambiidoolloos ta’e kan Qellam akka furmaata argatu akka Oromoo fi hogganaa tokkootti qajeelummaa fi qulqullinaan waan narraa eegamu bahaan jira. Furmaatni rakkinichaas marii fi sochii araraa eegalame ariitiidhaan xumuruun furmaata siyaasaa waara’aa fiduudha.

Kanaa achitti Namni komii fi mufii dhuunfaarraa ka’ee waan maqaa balleessuuf deemuu osoo hinqulqulleeffatin post godhuun gaarii natti hinfakkaatu. Dubbii Etana Habte armaan gaditti Post godhe ani hinjenne. Jechuus hindanda’u. Sobaan maqaa walxureessuun siyaasa jibbiinsaa ofuun hunda keenyaafuu faayidaa hinqabu.

Rakkoo Dambidollootti uumameen obboleettii keenya wareegamteef kanneen biroof gadda lapheerraa natti dhagamee Ibsaa maatii firottan isheef jajjabinan hawwa. Haqa akka argattus shakkii hinqabu.

Kan dhiha oromiyaatti waraana bobbaasee dubartii ulfaa ajjeesisaa jiru lammaa magarsaa fi biraanuu juulaati.
Yoomiyyuu gaafatama seenaa jalaa bahuu hin dandeessan

ላማ ማገርሳ ኦሮሞ ህዝብ ለማታለል ህዝበችን ጌተችን ነው ስል ነበረ ። ለኢትዮጵያኖች ደግሞ ኢትዮጵያውያዊነት ሱስ ንው ስል ነበረ ። አሁን ደግሞ ኦሮሞን መግደል ሱስ ነው እየለን ነው ።

አቶ ላማ ማገርሳ ከአቶ ጌታቸው አሰፋ ገር ሆኖ የኦሮሞ ህዝብን ስየስጫፋጭፍ የቆዪ ግለሰብ ነው ። በአሁኑ ሰአት ደግሞ የወያኔ ስርአት ናፋቂ ለመመለስ እጅግ ኢየተገለ የለው ግለሰብ ነው ። ይህ የእርጉዝ ሴት ለመውለድ ትንሽ ሰአተታት የቀራችው የተገደለችው በእርሱ ትእዛዝ እንጅ እንደ ዱሮ በትግራይ አጋዚ አይደለም ። ይህ ሊሰመርበት ይገባል ።

ይህ እርጉዝ ሴት አገዳደል በለፋው በኦሮሞ ሰላማዊ ሰልፍ በአርሲ የተገደለችው ገር እጅግ ተመሳሳይነት አለው።

#የእህተችን ሕይወት በገነት የኑረው ።

#OPDO MUST GO !
የኦሮሞ ትግል ተጠነክሮ ይቀጥላል !
ድል ለኦሮሞ ህዝብ !

OMN:Gabaasaa Addaa (ADOL,24,2018)