Yaa nama nyataa!Oromiyaa keessatti haqni eegamaa ree?

Yaa nama nyataa! Oromiyaa keessatti haqni eegamaa ree?
Namni Kun Minnesota taate, WBOtti dhaadataa ture. Amma Biiroo “Haqaa fi Nageenya” Oromiyaatti Ittaanaa ta’ee muudame.
Haqaa fi Nageenya Oromiyaa” nama kana irraa eegna ree?
Loogiin akka hojjatu guca qabsiisanii nuu himan; haa galatooman!!
Isa kaan bullee wal ilaalla!