Yaa Mootummaa Oromoo! Gammachuu Ayyaanaa fi hidhamtoota biro gadi lakkisaatti

Yaa Mootummaa Oromoo! Gammachuu Ayyaanaa fi hidhamtoota biro gadi lakkisaatti Marroo Dirribaa waliin haasaa eegalaa isinnin jenna! Kana gochuu dha yoo baattan, bokkaa yaandoo roobuu dhaaf jedhu jalaa waan baatan hin fakkaatu.