Yaa Ilma Magarsaa: Yaa Afaanii! jedhe Funyaan.

Yaa Ilma Magarsaa: Yaa Afaanii! jedhe Funyaan.

“Yaa Afaanii!” jedhe Funyaan.
Dubbachuu malee hojjachuun hin jiru.

Erga guyyaa haasawa kana kaasee Obboo Lammaa Magarsaa TV irraa fageessan

Amanuel Sirbo Gole


Lammiileen mootummaa mormuun Jenevaatti hiriira bahan

Hawaasni Oromoo biyya Siwitzarlaand argamu waajjira muummee UN magaalaa Jenevaatti argamu fulduratti bahun mormii isaanii dhageessisan.

Waajjirri UN Jenevaa jiru waajjiroota ijoo UN afur keessaa guddinaan lammaffaadha.

Ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa hordofee hiriironni akkanaa biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa akkasumas Awustiraaliyaatti bahameera.

Kanneen hiriira bahan ajjeechaan hacaaluu qaama walaba ta’en akka qoratamu, akkasumas hoggantoonni siyaasaa hidhaman akka hiikaman gaafatu.

Dabalataan, MM Abiy Ahimad aangoorraa akka ka’an kan gaafatanis turani.

Bakkeewwan MM Abiy deeggaruun hiriirri taasifames ni ture.
Suuraa: Leta T.
https://bbc.in/3hqZoQ1

BBC News Afaan Oromoo