Yaa Diree Biyyaa goota akkati roorroon tee hammaate!!

Yaa Diree Biyyaa goota akkati roorroon tee hammaate!Magaalaa Dirree Dhawaa ….. maaligaa ?My beautiful people ❤️❤️💚💚❤️❤️God Bless  you all!!