Yaa carraa ilmaan Oromoo! Lixa Wallaggaa Aanaa Gullisoo!

#Iyyaasuu_Ichoo jedhamaa Lixa Wallaggaa Aanaa Gullisoo mana baruumsa Caancoo jedhamuu biratti ajjeesanii gatan loltoonni Abiyyi.Namni kun hirmaannaa siyaasaa keessa kan hin qabnee nama dafqaan bulaadha