Yaa Bilxiginaa! Namni Afaan Oromoo qofa beeku akkm ta’a?

Yaa Bilxiginaa! Namni Afaan Oromoo qofa beeku akkm ta’a?

Ziway kun immoo eessa? Bootee malee Alemtenaan Oromyaa keessa ni jiraa? Bulchaa G/Shawaa Bahaa irraa deebii eegna.