Muddee 6 bara 2018 Xumura Hiriira Nagahaa irratti Ibsa Ejjannoo Qeerroo Magaalaa Adaamaa

Muddee 6 bara 2018 Xumura Hiriira Nagahaa irratti Ibsa Ejjannoo Qeerroo Magaalaa Adaamaa


Hiriira Yeroo Ammaa Kana Magaalaa Adaamaatti Gaggeeffamaa Jiru!


Afaan Amhara namni #qulquleesse dubbachuu hin dandeenye magaala Finfinnee keessatti hojjachuu hin qabu jedhu warri #ESAT.
Garuu eenyu kan osoo hin dandeenye kan angoo qabate?
Oromoon biyyaa isaa irratti hojjachuu hin danda’u jechuudha?

Afaan Oromoo must be a federal working language in Finfinnee urgently!!


Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.

Martin Luther King, Jr.


Jarana beektota/xiinxaltoota jedhamanii ala irraa qabsoo ummataan gara biyyaa kan dacha’an akkuma alatti baran san munaaguu eegalaniiru.

Ajjechaa fi buqqa’uun Oromoo irraa haa dhaabbatu jedhee ummata hiriira ba’ee gaafachaa jiru duuba TPLFtu jira, shira TPLF xaxaa jiruu dha jechuun sagalee lammiilee dhumaa jiraniif dhageessifamaa jirutti bishaan naquuf olola shiraan guutame media hawaasaa irratti gadhiisaa jiru. Jarana jarooti kun maal haa jedhaman???????

Anabar Gadaa


NUTI Qeerroon Dhugaadhaaf ni duuna!Jedhaara Qeerroon Magaalaa Adaamaa!


Mohammed Hassen Wako
Abbaan biyyaa oromoodhaa💚
Falmata Kebede