Waan hunda caalaa kan nama gammachiisu baadiyaan Oromiyaa marti magaalonni xixiqaan osoo hin hafin ABO, ABO urgoofti.

Waan hunda caalaa kan nama gammachiisu baadiyaan Oromiyaa marti magaalonni xixiqaan osoo hin hafin ABO, ABO urgoofti. Qeerroo Bilisummaa Oromoo ganada qotee bulaa Kuraa Innaangoo fi Garjoo Fittee Wallaggaa galata guddaa qabdu

Via : Mootii Oromiyaa