XIIQII: Filmiin imala qabsoo agarsiisu kan qabsooftuu Seenaa Solomoonin hojjatane dilbata kana galma Aadaa Oromootti eebbifama. Irraa hin hafinaa.

XIIQII: Filmiin imala qabsoo agarsiisu kan qabsooftuu Seenaa Solomoonin hojjatane dilbata kana galma Aadaa Oromootti eebbifama. Irraa hin hafinaa.

No Daniel. No one deserves torture. Not even Getachew Asefa!