XIIQII: Filmiin imala qabsoo agarsiisu kan qabsooftuu Seenaa Solomoonin hojjatane dilbata kana galma Aadaa Oromootti eebbifama. Irraa hin hafinaa.

Above Single Post

XIIQII: Filmiin imala qabsoo agarsiisu kan qabsooftuu Seenaa Solomoonin hojjatane dilbata kana galma Aadaa Oromootti eebbifama. Irraa hin hafinaa.

No Daniel. No one deserves torture. Not even Getachew Asefa!

Below Single Post