Xalayaan kun Oromoon maaliif akka ajjeefamaa fi buqqifamaa jiru nuuf ibsa;

Xalayaan kun Oromoon maaliif akka ajjeefamaa fi buqqifamaa jiru nuuf ibsa; Kennaan jimaa sadarkaa 1ffaa (90 kg) kun waan hedduu ibsa.

Maqaa bareedaa kanaanis daldalli akkanaa adeemsifamaa jiraa?

Maddi: Dhábasá Wakjira Gemelal