Woyyaaneen bulchiinsa Lammaa Magarsaa maaliif jibbite? Oromoon immoo

Woyyaaneen bulchiinsa Lammaa Magarsaa maaliif jibbite? Oromoon immoo maaliif cinaa dhaabbachuu qaba?

Woyyaaneen bulchiinsa Lammaa Magarsaa maaliif jibbite? Oromoon immoo maaliif cinaa dhaabbachuu qaba?

1. Lafa, albuudaa fiqabeenya Oromoo isaan saaman harkaa deebisan, tan haftes itti deemaa jiru. Kuni woyyaanee maraache.

2. Poolisoota Oromiyaa duri ittiin Ummata Oromoo rukutan diina harkaa baasee akka Ummata Oromoo wajjiin kuffisanii kufan godhe. Fknf lola Liyyuu poolisiin Oromootti banter Ummata wajjiin dhaabbatee kuffisee kufaa kan ture Poolisoota Oromiyaa fi milishaa dha. Kuni woyyaanee maraache.

3. Miidiyaa OBN (TVO) duri diinni olola ofii irratti dabarfatu, kanuma akka EBC dokumentary qabsoo Oromoo maqaa ittiin xureessu woyyaaneen irratti hojjachaa turte harkaa baasee MIIDIYAA UMMATAA akka OMN taasise. Kuni woyyaanee maraache.

4. Ummata Oromoo fi Amaaraa duri woyyaaneen “ibiddaa fi cidii” jechaa walwaraansisaaf qabsoo Oromoo dura dhaabsisaa turte paartii ANDM wajjiin tokkummaa uumuun, Ummata Oromoo fi Amaaraa jiddutti jaalalaaf deeggarsa seena qabeessa hojjate. Amma Ummatni kuni lamaan fknf barattootni Yuuniversitii saboota lamaanii tokkummaan wal wajjiin ta’uun woyyaanee irratti qabsaayaaru. Kuni woyyaanee maraache.

5. Oromiyaa Finfinnee dabalatee bakkeewwan garaagaraa naannawuun hafuura tokkummaa keessatti uume. Keessattuu qondaalotni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa handhuura Oromiyaa #Finfinnetti konsartii qophaaye irratti argamuun geerrarsi akka Haacaaluu Hundeessaa kan diinatti ifa guyyaa dukkaneessu bira jiraachuun ergaa cimaa woyyaaneetti dabarse. Hubadhaa yeroo #Haaceen handhuura Oromiyaa #Finfinnee keessa dhaabbatee dubbii 4-kiloo kaase qondaalotni kuni bira jiru. Artistoota duri maqaa ABOtiin mootummaa baqatantu har’a motora qabsoo isaanii ta’e. Kuni woyyaanee maraache.

6. Waraana federaalaa dabalatee shiftoota badii ajjeechaaf saamicha kontirobaandii irratti hirmaatan konkolaachisaan Hayilemaariyam osoo hin hafin murtii hin baratamne itti kennisiisan. Kanneen hidhaan umrii guutuu itti murtaayes heddu. Kunis isaan maraache.

7. Sukkaarri, jimaan, bunni, albuudni, fi doolaarri (qarshiin) seeraan ala duri Oromiyaa keessas ta’ee alaa saamanii dabarsan amma too’annoo qeerroo fi Poolisoota Oromiyaa jalaa bahuu hin dandeenye. Saamtota afaan cufan. Kunis woyyaanee ni maraache.

8. Murtii mootummaan federaalaa (woyyaaneen) yeroo yerotti dabarsaa turte MNO ni dide. Fknf Labsii yeroo muddamaa ni didan, barattoota Oromoo Yuuniversitii naannoo Somaaletti ergaman ni didan… Amma immoo dhiyeenya kana waraanni federaalaa fi makkalaakayaan waamicha keenya malee seenee lubbuu Oromoo galaafataa jira jedhee Peresdantiin BMNO Obbo Lammaa Magarsaa ifatti asi bahee balaaleffate. Kuni caalatti isaan maraachee huccuu darbisiise.

9. Atileetota Oromoo madda galii diinaa ta’anii turan yeroo jalqabaaf akka aantummaan gara Ummata Oromoo dhufanii qaama qabsoo Oromoo ta’an taasisan.
Walumaagalatti haqa hedduu kaasuun ni danda’ama. Kanaaf kan osoo dandeessee woyyaaneen Obbo Lammaa Magarsaa aangoo irraa akka ka’u hawwituuf. Kanaaf OPDO dulloomtuu duraa irratti kan ijaartuuf.

Hubadhaa. Ummatni akkuma hogganaa isaaf hin taane aangoo gubbaa buusuuf humna qabu, hogganaa jaalatus tikfachuufis humna qaba. Fknf bara 2016 keessa gaafa humna hin beekkamneen qindaayee ( USA dha jedha gariin) waraanni biyya Turkey mootummaa Turkey Obbo #Erdogan irratti fonqolcha gaggeesse Ummatni Turkey mootummaa sana baay’ee waan jaalatuuf taankii fi bombii jalatti kufee, lubbuun namoota 265 oli erga ajjeefamtee booda peresdanticha jaalatamaa sana aangoo gubbatti hambifatee seenaa dalage. Ammas bulchutti jira. Nutis nama nuuf ta’u yeroo hedduu Yeroo woyyaaneen ukkaamsitu callisnus, amma booda nama nuuf ta’u ni tikfanna.


VOA Amharic Radio News February 11, 2018 – የአማርኛ ዜና ዜና የካቲት 11, 2018