Wollo Concert: On 20th July at the Millennium hall, Finfinne. 

Wollo Concert: On 20th July at the Millennium hall, Finfinne. 

MISS IT NOT!

Girma Gutema


Nama gargaaruuf nama ta’uun gahaadha.koonsartii weellistuu saaliyyaa saamii!!