“Winning Hearts and Minds” The Long History of a Failed Strategy for the OPDOS and now Prosperity party in Oromia

“Winning Hearts and Minds” – The Long History of a Failed Strategy for the OPDOS and now Prosperity party in Oromia!

OMN: Seenaarraa maal baranna? (Mud 25, 2019)

Hariiroon Daani’eel Kibrat fi Dr. Abiy yeroo hunda sammuu kootti gaafii ta’a. Namni yoo yaadaan walitti galu hariiroo cimaa uuma. Dr. Abiy kan aangoo isaaf dabarse obbo Lammaas ofirraa fageesse. Garuu Daani’eel Kibrat kana bobaa isaa jalaa baasuu dide. Osoo yaadni Dr. Abiy kan Daani’eel Kibrat irraa adda tahee akkuma obbo Lammaatti ofirraa fageessa ture. Gama biraatiin kun eenyummaa Dr. Abiy calaqqisa. Karoora dhokataa duubaan waliin oofaa jiran wahiitu jira fakkaata.

Ferhan Abdulselam