#WhereIsColonelGemechu? Koloneel Gammachuu fi hidhamtoonni siyaasa 9 erga poolisii feedeeraalatiin butamanii fudhatamanii sa’aa 24 caalee jira.

Koloneel Gammachuu fi hidhamtoonni siyaasa 9 erga poolisii feedeeraalatiin butamanii fudhatamanii sa’aa 24 caalee jira.
 
Kana sababeeffachuun BBC News Afaan Oromoo Abbaa alangaa Fedeeraalaa dubbisee ture. Abbaan alangaas “Koloneel gammachuun faa to’annoo fedeeraala jala hin jirani. Amma eessa akka jiran hin beeku” jedheera. Maatiin baayye cinqamaniiru. Baayye garaa nama nyaata Oromoon jabaa ofii kunoo akka salphaatti dhabuuf deema. Maaloo karaa dandeessaniin Koloneel Gammachuu fi warra isa wajjiin butamaniif sagalee ta’a.