Where is Social Distancing???Kunis Harargee aanaa Kurfaa Calleetti walgahii Bilxiginnaan waamtee dha.

Social Distancing! Kunis Harargee aanaa Kurfaa Calleetti walgahii Bilxiginnaan waamtee dha.

Akkaataa dhibeen kun itti tatamsa’u osoma quba qabanii ummata miskiina dhimmicha quba hin qabne tahe jedhanii akkasitti walitti dachaasanii teessisu. Mootummichi dhibee kana babal’isuu irraa dantaa qaba yoo jennu maqa balleessii kan isinitti fakkaate amma maal jettu laata?

Yaya Beshir


#Haroomaayaa (Inbox)

“Kun Anaa haroomaayaa keessatti hattummaa PP hojjetaa jirtuudha.
Leenjiidhaaf waan mootummaan nuyaameef Tiraanspoortii hin qabnu kanaafuu jedha”Abbaa gandaatiin ummata irraa dirqiin funyaan urtee qarshii irraa nuuf sassaabuu qabdaa jedhaniiti dirqama yeroo iitti laatani .kaameeraa mobaayila kiyyaa duraa miliquu hin dandeenye PP iin. Kunoo vidiyoon.”