When dishonest people trying to fool others

When dishonest people trying to fool others

Those who can’t stand the truth, will block you.

blocked me because I pointed out his open call to destroy Ethiopia. Well my friend this is who you really are and and can’t hide behind block. You have always been staunch enemy of #Ethiopia.

Seifesilassie Gebremeskel
@SeifGebreAfaan Amaaraa akkuma Afaan Mootummaa Xoophiyaa tahe Sanatti Afaan kadhannaa Waaqaas isuma qofa akka tahu fedhumoo akkamisaa?


Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa Lafaa KaataniiKomataa turtan”Abbootii Gadaa Qabnu keessaa ammadura tokko akkanatti Sabaaf dubbatu hingarre.

Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa Galatoomfamuu fi Jajjabeeffamuutu isaaf male.


Isa akkakee kanaa waliin dubbachuuf fedha hinqabu. Geetaachoo Reddaa.

Yeroo garii akkanatti ija jabaatuun bayeessadha.


Abiyyii keenya Abbaa Noobeelii Nageyaa fi Abbaa Dimmirii

#DR_henok_Gabbisa dhugaan jirtu kanuma diini
Akka nuti gandaan wal qoonnu argitee nutti
Taphata jirti kanaaf tokkumma nu barbaachisa yaa oromoo

Abdii Oro

Jaal marroon Akkamiti VOAtti dhihaatee afaan Amaaraatiin haasahe jedhanii boohaa jiru

Seenaa Ofii