What does Jawar mean to you?

What does Jawar mean to you?

#Oromoprotests in Cairo, Egypt

Balleessaan Jawaar Mohaammad maali?
Badiin Obbo Baqqalaa maali?
Badiin Abdii Raggaasaa maali?
Badiin Mikaayel Booran maali?
Badiin Dr Shiggux Galataa maali?
Badiin Koloneel Gammachuu Ayyaanaa maali?
Badiin Kennasaa Ayyaanaa maali?
Badiin Hamzaa Booranaa maali?
Badiin Mishaa Cirrii maali?
Badiin Guyyoo Waariyoo maali?
Badiin Mellesee Dirribsaa maali?
Badiin badiin Shamsaddiin Xahaa? Badii Kennasaa Ayyaanaa maali?
Badiin Boonaa Tibilee maali?
Badiin Bashir, badiin Geetuu, badiin Habiib, badiin Boggaalee, badiin Kennee, badiin Ciibsaa maali?
Maqaa tarreessee fixuu hin danda’u, badiin hidhamtoota siyaasaa kanaa maali? Balleessaan Oromo Liberation Front-OLF/ABO , Oromo Federalist Congress – OFC fi Oromia Media Network maali? Namuu sammuu bilisaa fi qulqulluidhaan of haa gaafatu.
Badiin isaanii Oromummaa dha. Mirga walqixxummaa gaafachuu dha. Badiin isaanii badii tokkoon tokkoon keenyaati. Takkaawuu hundi keenya hidhamuu qabna yookaan hundi keenya hiikamuu qabna!
~

Ibsaa Gammadaa