Weerarri Gifiraa Godinaalee Oromiyaa Keessatti Yoo Xiqqaate Namoota Kuma Shan Qabe, Biiroon Fayyaa Naannichaa

Weerarri Gifiraa Godinaalee Oromiyaa Keessatti Yoo Xiqqaate Namoota Kuma Shan Qabe, Biiroon Fayyaa Naannichaa

FINFINNEE —Dhibeen Gifiraa godinaalee Naanno Oromiyaa garagaraa keessatti bifa weeraraan ka’ee, yoo xiqqate namoota kuma shanii ol qabuu isaa Biroon Fayya Oromiyaa beeksise.

Weerarri kun kan hammate talaallin Gifiraa taasifamuu qabu yaroon taasifamuu dhabuun fi haala qillensaan wal qabatee ta’uu tu himame. Dhabbileen fayyas immoo humna isaanii ol akka tahe dubbatu.