Weerara Oromiyaa irratti godhamaa jiru kan geggeessaa jiru mootummaa TPLF

Weerara Oromiyaa irratti godhamaa jiru kan geggeessaa jiru mootummaa Wayyaanee mataa isaa akka tahe amanuu yoo barbaaddan fagoo hin dhaqinaa. Miidiyaa mootummichaa kan akka EBC fi TV Boqqolloo laaluun gahaa dha. Wayta itti yoo xiqqaate ilmaan Oromoo kudhanoota hedduun guyyaatti weerara kanaan du’aa jiran keessatti jarri ayyaana ”Abeba Ayehushi”tti jira. Wayta itti qeheen Oromoo barbadahee lafa Oromoo irratti alaabaan warra Somaalee dhaabamaa jiru kanatti jarri caffaraa muuziqaa bara haaraa jedhanii didichaa jiu.

Wayta itti ilmaan Oromoo qaama mootummaa roorroo irraa ittisu dhabanii, dubartiin ilmoo harma hootu dugdatti baattee dachii isii irratti kuftee kuffisaa jirtutti dabballoonni Wayyaanee miidiyaa jaraa irratti qoma afanii ”weerarri hin jiru,biyyi nagaa dha” jechuun faaruu ”Andnet” fi ”Ye Itophiyaa keffita” faarfachaa jiru. Duuti nama keenyaa du’a isaanii miti. Madaan nama keenyaa madaa jaraa miti. Walumaa galatti miidiyaa mootummichaa fi hafuura lolaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru yoo wal birattti laallu, Oromiyaa fi Itoophiyaan biyyoota adda addaa fakkaatu. Kan ollummaa daangaa illee waliin qaban hin fakkaatan.
UMMANNI KEENYA GARUU NI INJIFATA!

The areas marked red or those being invaded by Weyane’s Liyu Police in the last few days. At least 100 people have died on this senseless conflict instigated by the regime.


HUBACHIISA: Lolli gara Booranaa hedduu hammaatee jira. Abdi Ileen helikooptara waraana federaaalaatiin fayyadamuun meeshaafi humna namaa hedduu dabalee jiru. Zu 23 fayyadamuun fageenya  kiilomeetira 2 irraa qe’ee Booranaa irratti dhukaasuun miidhaa hamaa geessisaa jirti. Kanaaf dhiibbaa ( pressure) Booranarra
jiru furuuf godinaalee Oromiyaa hundaan Wayyaanee irratti duulamuu baannaan daangaa Booranaa cabsuu malti. Qeerroon godinaalee maal jettan? Kun kanaan osoo jiruu lukkeeleen wayyaanee qawwee hawaasa irraa hiikuuf wixxifataa jiru kun maaliif akka tahe beekuun nama dhibuus tilmaamuun nama hin rakkisu walumaa galatti ummata keenyaan qawwee teessan kannuurra lubbuu keessan kannuu akka filattan janna dhugummaan jirtuus tana waan taheef jechuudha rakki isin haa tiksu.by Jiraa Sabaa

 


ተመልከቱት ይህንን ጉድ ግርም የሚለኝ የአማራና የኦሮሞ ልጆች ምን ነክቷቸው ነው ግን የትግሬ ተገዢ የሆኑት መቼ ይሆን የሚባንኑት መሬቱን ከአማራው ነጥቆ በራሱ በእማራው ልጅ ያስጠብቃል እስኪ ይህን ቪዲዮ እዩት እነ ተጋሩ መሀል ከተማ እንጀራቸውን ይጋግራሉ እነዚህ ባዶ ሜዳ ላይ ቆሞ ዳር ድንበር አስጠብቃለሁ ይላል መሀሉ ታምሶ ድንበር ይጠብቃል እረ እንደው በፈጠራችሁ ንቁ ከዚህ ህዝብ ነው የወጣችሁት የምትመለሱትም ወደዚሁ ህዝብ ነው በጥልቀት አስቡበት እስከመቼ የአንድ ብሄር ዘበኛ ትሆናላችሁ? በጠቅላላ አማራ ነው ግምባር ላይ የተሰለፈው በውስጥም በውጭም በተገኝው አጋጣሚ የአማራውን ቁጥር ማመናመን ተቀዳሚ ተግባራቸው ነው በጣም የሚቆጨኝ ግን እኛ በዕኛ መጠቃታችን ነው።New oromo music 2017 fulb 10’9’waallee waarasaa oromo calaa janee hin tenynu