Weellistoonni Oromoo qabsaahota haqaati. Weellisaa Daadhii Galaan ajjeesun gara kami akka deema jirru argisiisa.

Weellistoonni Oromoo qabsaahota haqaati. Weellisaa Daadhii Galaan ajjeesun gara kami akka deema jirru argisiisa.

Daadhii_Galaan biyyoon sitti haa salphatu: Duuti guyyaa guyyaan ummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kun maalif furmaata argachuu dhabe?

Obboleessa keenya #Daadhii_Galaan biyyoon sitti haa salphatu: Onneen Oromoo Gaddaan Cufamee jira
duuti guyyaa guyyaan ummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kun maalif furmaata argachuu dhabe?
tarii maqaaf oromootu biyya bulchaa jira kan biyya hogganu oromoodha
kan ajjeefamu kan miidhamu Oromoodha kan baqatu oromoo kan hidhamu oromoodha maalif tahe ??


#Oduu_Gaddaa
Weellisaa #Daadhii_Galaan halkan edaa Shawaa Bahaa Aanaa Liibanitti Eebba Hoteelaa irra osoo jiruu Rasaasan Dhahamee lubbuun isaa darbeera rabbii kun Gocha Shira OPDO Bilisumnee Jettutu Goota akkasi godhate jirti biyyee sitti haa salphisu 😭😭😭 kun Biyyaa Motummaa Jirtu?

Sagalee ONN Ajjeechaa Dadi Gelan Irratti Waan Dhaga’amee Caqaasa mee


Weellistoonni Oromoo qabsaahota haqaati. Weellisaa Daadhii Galaan ajjeesun gara kami akka deema jirru argisiisa. Daldaltoonni siyyaasa sirna nama nyaata tureefi siida aabdi. Siida aabun fudhatama sirna warra moofa deeggaran irraa argachuu dandeessa. Isaan irra kan caalu irraamoo fudhatama abda. Otuma akkasiin Olii-gadi kaayyoo malee kaahattu karaatti akka hin hafne. Weellisaa Daadhii Galaan lubbuunkee nagaan haaboqatu.

Oromia Qeerroo Media

#Nan__Eegiin_Harmeekoo
nan egiin harmeekoo
Hin dhufu debi`ee
Milla fageefadheraa
Sirrati qaari`ee
Garaa kee hidhadhuu
Sabbataan jabeessi
Obsiitii danda`ii
Dhiigus gadamessi

Hin bo`iin harmee ko
Haatii dhiiran hin boossuu
Roorroof roorrisaadha
Kan ilmaan kee joorsuu

Maal hanga yoomiitti
Ijaan dhiiga bossaa
Osoo an sif jiruu
Qeerron akka sonsaa

Sabbataan jabbessii
Mudhii kee hidhadhuu
Yoon tureef nan galaa
Garaa ke kutadhu

Dachee abba Korran
Jiraachuu dadhabee
Akka lammii tokkoti
Ergan mirga dhabee

Maafin ciisee du`aa
Natti rorriifamaa
Jaalladhef hin deemnee
Ayyooko dhiifama

Dacheen ormaf toltus
Nun ilman ishee diddee
Bar tokko nan dhufaa
Billissumma fidee

Barruu kootti tufii
Ebban na geggeessii
Kayyoon ilma keetii
Yoosan galma geessii

Egaa obsii ta`ii
Qophummaa dagadhuu
Yoon tureef nan galaa
Rabbiin naaf kadhadhuu

Nagani boqodhuu


Sirbaa siida Hayile sillaasee Irraati


Sarota Abiyyittu nyate lecaa Saba daadhii galaana Namnii dhugaa dubatu bulchisaa abbiyyi Ahmed keessaatti Akumma gafa Abbaa Tsayyee san nu du,a #Oduu__Gaddaa
Weellisaa #Daadhii__Galaan halkan edaa Shawaa Bahaa Aanaa Liibanitti Eebba Hoteelaa irra osoo jiruu Rasaasan Dhahamee lubbuun isaa darbeera rabbii kun Gocha Shira OPDO Bilisumnee Jettutu Goota akkasi godhate jirti biyyee sitti haa salphisu
Namnii dhugaa dubatu bulchisaa abbiyyi Ahmed keessaatti Akumma gafa Abbaa Tsayyee san nu du,a #Oduu__Gaddaa
Weellisaa #Daadhii__Galaan halkan edaa Shawaa Bahaa Aanaa Liibanitti Eebba Hoteelaa irra osoo jiruu Rasaasan Dhahamee lubbuun isaa darbeera rabbii kun Gocha Shira OPDO Bilisumnee Jettutu Goota akkasi godhate jirti biyyee sitti haa salphisu


Motummaa waayyaaane Qareyii Oromoo Dhabamsiisu itti fufa jira mee ilala daadhii galaan RIB biyyaatti ajefamee


#Galmee Seenaa Gurraacha OPDO: Obbolaa Lama Boolla Tokkotti Guyyaa Tokkotti.
Via: Waa Ta’uuf
1. Bara 1999 ALH Mudde 28 Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Haaruu magaalaa Jiituutti obbolaa nama lama kan taa’an Barataa Lalisaa Waaqgaarii Bulaa kutaa 10 kan baratuufi Barataa Gammachuu Bennechaa Bulaa Kutaa 9 kan baratu guyyaa tokkotti ajjeestee boolla tokkotti awwaalaman.

2. Bara 2006 ALH Onkoloolessa 06 Godina Shawaa Lixaa Aanaa Gindabaratitti Obbolaa lama barataa Balaachoo Hirphoofi barataa Taaddasaa Hirphoo ajjeestee boolla tokkotti guyyaa tokkotti awwaalaman.

3. Bara 2011 ALH Gurraandhala 03 Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Eebantuutti Obbolaa lamaan barataa Lalisaa Qanaateefi Iyyaasuu Qanaatee ajjeestee boolla tokkotti guyyaa tokko awwaalaman.

Galmee seenaa irratti isiniif barreessaa jirra yaa sirna nama nyaataa. Jijjiiramni kee haadha daa’immanii boossisuudha.
Waaqayyo garuu imimmaan haadholii xobbee akka baalaa harcaa’aa jiranii ni arga.

RSWO – Godina Baha Wallaggaa, Aanaa Eebantuu Keessatti ajjeefamuu obboleeyyan lamaa || Aanaa Mana Sibuu keessatti ajjeefamuu Barsiisaa Saamu’eel Taaddasaa || Tarkaanfii Abbaan-torbee Magaalaa Naqamtee keessatti fudhate


በእውነቱ ከሆነ እየሆነ ያለው ነገር ይህ ነው…


WBOn Bookisee Bosoona sher Godha Garraa dina Gubaa

Guddataa ol’aanaa
Beellameetoo hin hafne
New oromo music 2019
#WBO_KOO wabii sabaa
Urjii Bilisummaa
WBO’n Bookkisee
💚itti himii jajjabee
Kenyaa sanyii goota gootuma
Leencaa dhalootaa Taddee biruu
Jabadhu jabaa Abdii boruu
Ilmaa sabaa nuuf jiradhuu


ትውልደ ሸገር የታሪክ ምሁሩ አቶ ኤዳኦ ቦሩ ስለፊንፊኔ ምስክርነት ስሰጡ።
Gaaffiif deebii kana bar 2017 teessoo OSA irratti argannee osoo hayyuun kun lubbuun jirru seenaaf galmeessine.
Guyyaa San afaan Oromoon gaaffiif deebii kana xumurree tarii guyya tokko nu fayyada waan jedhuuf anaaf Darajjeen marihachuun seenaaf galmeessine jirra itti dhiyaadha.


Namichaa kalesaa finifiinee kesatii sidaa dhabaniif Gochaa Haylasillaseen oromoo godhaa turee Seenaa Haylasillaasee 😢 dhageffadhaa mee vidiyoo kanaa


Hojii haylasilaase rakasiisun itoophiyaa rakasiisudha jedhe abbaan oduu.hojii isaani olkaasne dubbachuu qabna jedhe.nama akka waaqati nati sagadaa jechaa ture ardhas itti sagaduun safuudha .nuti ilmaan oromoo siraan bineensa kaaba finfinne keessatti ebbifamuu irra dhumneetuma dhabamuutu kabaja gootota keenyati.oromoo danmaqi.1923-1967 gochaan inni lafa oromoo fi ummata oromoo irratti raawwate hanga ammatti madaan hin fayyine ofirra qabna.isaa faarsun ammoo madaa kaleessa sana keessaa hohoqudha.innumaa qeerroon osoo jirtu finfinnerratti siida isaa….banneetumaan dhabamuudha.


Look what meles spokes about haile silase

‪Haile Sillassee was slave owner, trader and concentration camp/ Sira Bet founder. Hundreds of thousands of people of Wallo were deliberately exposed to famine and diseases. Evil man!‬

#know_your_History


Qeerroon kun dhalootaan Godina Shaggar dhihaa, magaalaa Amboo ta’uu qofaatu ibsame. Namni isa beektan adda baasaa seenaa isaa nuuf dhaamaa jechuu malee maal jechuu dandeenya. Akkuma horiitti nu qalaa jiru !

Abon Dhaabakoo Ganamaati

1 Comment

  1. What happened to Abiy? Is he really an Oromo? If so he hate himself. His full name is Abeiyott, meaning a change that came after Haile Selassie. How could he then build a statue for Haile Selassie? I hope some of our historian will follow up and discover his ethnography.

Comments are closed.