Wake Up Oromiyaans! Dubbin Laga Xaafoo maallaqni..

Wake Up Oromiyaans ! Dubbin Laga Xaafoo maallaqni heddu ramadamee naannoo Amharaa fi Magaala Finfinnee wal qunnamsisuuf akka hojjatamaa jiru himama jira. Kana malees fageenyi magaala Finfinnee naannoo Amharaa irraa qabdu xiqqoo akka ta’e rogeeyyiin isaanii ifan ifatti dubachaa jiru.
Dhimmi kun Oromoo hunda waan ilaalatuuf namni kamuu dursee hubachuu
qaba.
Tamiru L Kitata

OMN: Marii Dubartoota Kolfee Qaraaniyoo fi magaalota naannoo Finfinnee