WBO’n Zoonii Lixaa Ilmaan Oromoo

Mudde__06_2020
WBO’n Zoonii Lixaa Ilmaan Oromoo Rasaasa Mootummaa Shiftaa PP’n
Maagaalaa Shebellitti Wareegamaniif Yaadannoo Godhanii Oolaniiru.

“ዶ/ር ደብረፅዮን ተይዘዋል?” በጦር ካምፑ ወታደሮች ተገደሉ፣ የህወሓት የሰራው የመቀሌ ኔትወርክ ተቋረጠ፣ ወ/ሮ ኬሪያን ፍርድ ቤት? ልዩ ሃይሎች…| EF


AGM:WBOn Zoonii Kibbaa Godina Gujiitti Humna Addaa Polisoota Oromiyaa 5n Ajjeesun Kaan Maddeese


Mudde__06_2020
WBO’n Zoonii Lixaa Ilmaan Oromoo Rasaasa Mootummaa Shiftaa PP’n
Maagaalaa Shebellitti Wareegamaniif Yaadannoo Godhanii Oolaniiru.
 
Muddee 6,2020 Waraanni Bilisummaa Oromoo WBO’n zoonii lixaa ona Anfilloo keessa sosso’u guyyaa har’aa #Oromoota__7_Magaalaa_Shebel keessatti torban afur har’aa waraana mootummaa maafi’aa PP impaayeera nafxanyaan badii tokko malee sababa Oromoo ta’an qofaaf qe’ee isaanii irratti ajjeefaman uummata naannichaa waliin balaaleffachuun sirna yaadannoo qomee (T-shirt) hojjechiisuniif dungoo qabsiisuun yaadataniiru. Uummatni naannichaas miira aarii itti dhaga’ame ibsachuun mootummaan shiftaan kun ilmaan keenya ajjeesaa tasuma nu bulchuu hin danda’u jechuun ibsaniiru.
Ajajaan WBO naannichaa #Jaal_Caalaan gama isaaniitiin Oromoo ta’uu qofaaf ilmaan Oromoo bifa sanyii duguguun mootummaa leellistuu sirna bututtuu nafxenyaa kanaan ajjeefaman seenaan ha yaadatu jechuun gumaa isaanii diina uummata Oromoo ajjeesuun Bilisummaa Oromoo ni saffisiisna jechuun waraana nafxenyaa Abiyyiitti dhaadataniiru!!

Namoota Ilmaan Oromoo Magaalaa Dheeraa Irraa galmee kudhanirratti himataman irratti Ragaa_Sobaa bahuuf Qoophii irra Jiran
Poolisoota, Hidhattootaa fi Milishaa
1. Komaandar Boggaalaa
2. Komaandar Balaxaa
3. Saajiin Tashoomaa
4. Inspector Tsaggaayee
5. Inspector Kadiir
6. Inspector Mohaamnad
7. Inspector Sulxaan
8. Komaandar Sisaay Abarraa
9. Murteessaa(Poolisii Humna Addaa Oromiyaa)
10. Saj. Nageessoo Tukee
11. Saajin Aman
12. Saajin Gannaa
13. Saj. Habtaamuu
14. Komaandar Masarat
15. Saaj. Lammaa
16. Komaandar. Alamuu
17. Saaj. Woynishet
18. Saj. Dachaasaa
19. Saj. Hajjii
20. Saj. Ashanaafii Kiflee
21. Sah. Tsaggaayee Abarraa
22. Komaandar Daawit Abdoo
10. Saj. Ibraahim
11. Itt/Saj. Usmaan Taamboo
12. G/Saj Qatsalaa Guutaa
13. Saj /Ol/ Jawwaaroo Waaqoo
14. Saj./Ol/ Girmaa Abdoo
15. G/Saj. Alamaayyoo Mokonnin
16. G/Saj. Ibraahim Qaasim
17. G/Saj. Mollaa Tasfaayee
18. Hidhataa Tufaa Baldaa
19. Hidhataa Bahmudii
20. Milishaa Girmaa Taganee
21. Issaa Mohaammad(Tiraafiika)
Kanneen Biraa
1. Marrataa Yigazuu
2. Kaasayee Yaadduu
3. Befirduu siyyuum
4. Kiruubeel Yilmaa
5. Faqoo eliyaas
6. A/rezaaq abdalla
7. Abraaham Dabalee
8. Masfiin Asaffaa
9. Mazgabuu Xilaahun
10. Yewubnesh Salakmoon
11. Wuddee Aaddis
12. Tawaachoo Tashoomaa
13. Indashaaw Yitbaarak
14. Darajjee Fallaqaa
15. Dr. Naadow T/Tsaadiq
16. Salamoon Ayyaaleew
17. Almaaz Tashoomaa
18. Huseen Hirkoo
19. Dannuur Mohaammad
20. Wodiyyee Charuu
21. Assalafach Fallaqaa
22. Gizaachoo Alamuu
23. Tsahaay Hayluu
24. Adaanee Yemaataaw
25. Nugusee Abarraa
26. Asaffaa Birhaanuu
27. Maammush Takkaaliny
28. Addisuu Mulunaa
29. Tsaadiquu Makuriyaa
30. Gazzuu Xilaahun
31. Yohaannis Marriin
32. Imabeet Tafarii
33. Sannaayit Girmaa
34. Iristee Simee
35. Shifarraa(kontiraaktara)
36. Immabeet Doboc
37. Iyyaasuu Tafarraa
38. Adafriis Masaay
39. Yisfaachoo Sinagaa
40.Indaalaa
41. Sinidduu
42. Anbassee Katamaa
43. Birhaanuu Taayyee
44. Axilaabaachoo Shaanquxee
45. Kabbadaa Kantaaroo
46. Xagganaaw silashii
47. Mogos Xagganaaw
48. A/e Tsiggee H/Mikaa’el
49. Mokonnin Tsahaay
50. Worqinesh Reebaa
51. Sisaay Nagaash
52.Baraddad Zawdinaa
53.Daawit Tafarraa
54. Zabidar Alaayyee
55. Garramoo Siyyuum
56. Wondifiraaw Mohaammad
57. Ababach Fallaqaa
58. Mabraatuu Abarraa
59. Tadarassaa Tasfaayee
60. Yooseef Tasfaayee
61.Bachera Mukugeetaa
62. Girum Laggasaa
63. Girmaa Laggasaa
64. Yooseef Gadaamuu
65. Mayyisaaw Geetaachoo
66. Gaashaaw Tashoomaa
67. Kumalaa Gaarii
68. Balaxaa Gaarii
69. Tigist Tasfaayee
70.sosi Taammiraat
71. Sisaay Mulunaa
72. Kennoo Usmaan
73. Aabbuu Tunaa
74. Abunaa H/kadiir
75. Baaraddiin Jamaal
76. Shaamiil Jamaal
77.Nabiil H/Kadiiroo
78. Ahmed Faqoo
79. Antiyyee Fayyeera
80. Atinkuut Tashoomaa
81. Wondiyyee Siyyuum
82. Danballaash Masalaa
83.yaareed Asaffaa
84. Siisaay Masaay
85. Abbukiyyaa(Chaayinaa) Daanyee
86. Kadiiraa Bashiir
87. Sisaay Daffaar
88. Amaanu’eel (hojjataa mootummaa)
89. Maariyyee Darrasaa
90. Anbassee Taaddasaa
91. Hasan Karrasoo
92. Butee Karrasoo
93. Anitiyyee Nugusee
94. Ermiyaas Damee
95. Taaddasaa(mana nyaataa)
96. Musxee Sulxii
97. Tedi Girma
100. Aabbuu Baqqalaa
101. Faqqadaa Kompiitara
102. Aabbushee Aachaamyellew
103. Aasraat Aachaamyellew
104. Dabbabaa Tsaggaayee
105. Geetaachoo( Magaazina)
106. Aabbushaa Abdulqaadir
107. Nugusee Axilaabaachoo
108. Kiyyaa Baajaaj
109. Jiraataa Tunee
110. Musxafaa Amaan
111. Anwaar Dannuur
112. Mubaarik Dannuur
113. Mohaammad Tunaa
114. Guutaa Laggasaa
115. Jamaal Nuuraa
116. Kadiur Turaa
117. Aadam(Bulchaa Ganda 2)
118. Hagoos Mokonnin
119. Kaaleeb Yilmaa
120. Tsaggaayee Geetaachoo
121. Fayyee Geetaachoo
122. Habesh Girmaa
123. Wube Girmaa
124. Taammiruu Dajanee
125. Sanaayit Girmaa
126. Sannaayit Laggasaa
127. Yemaaneh(kontiraaktara)
128. Asras Girmaa
129. Baayush Girmaa
130. Daani’eel(Ginbanyaa)
131. Daanii Dannur
132. Taayyee Masaay
133. Ayyenaachoo Masaay
134. Asaaminoo Asaffaa
135. Lammi Baabsaa
136. Faaris Abdulqaadir
137. Mulugeetaa Abdulqaadir
138. Wondiyyee Mohaammad
139. Sanyii Sulxii
140. Muniit
141. Aaminaa Fayyoo
142. Muluqan Isheetuu
143. Balaay Ammanew
144. Abdulqaadir Muhaamnad
145. Irastaa Simee
146. Biriyyee Dhifarraaw
147. Mokiriyaa Geetaachoo
148. Gannaa Fayyoo
149. Yooseef Charuu
150. Maammiyyee Birhaanuu
151. Diittaa Fayyoo
152. Aabbush Taayyee
153. Aabbushee(Abbaa Giroosarii)
154. Abbabaa Isheetuu
155. Abushee Simee
156. Naasir Alishoo
157. Abiyoot Indashaaw
158. Taganuu Tolaa
159. MIliyoon G/kidaan
160. Gizaaw Hayluu
161. Katamaa Dibaabaa
162. Tashoomaa Badhaadhaa
163. Mitikkuu
164. Taammanaa Tafarii
165. Lammaa Shuumii
166. Jamaal Jaarraa
167. Ahmad
168. Dureessaa Fayyoo
169. Dinquu Qunbii
170. Nugusee Hirphaa
171. Baamud Tunaa
172. Tufaa Baldaa
173. Taaddasaa Qunbii
174. Huseen Amaan
175. Ahmad Gurraachoo
176. Mahmud Abdallaa
177. Duulaa Abdoo
178. Qaasoo
179. Huseen H/Abdoo
180. Imaamuu Jamaal
181. Aliyyii Sh/Ismaa’il
182. Maashillaa Dabbabaa
183. Firiyyee Darajjee
184. Aaddisuu Mangashaa
185. Aaddisuu Tasyyee
186. Muluqan Ammarraa
187. Firiyyee Dajanee
188. Ascannaaqii Addunyaa
189. Helan Bafirduu
190. Yeesuna Kaasuu
191. Kennaa(Hasan) Bashiir
192. Abdulrazzaaq Hamzaa
193. Faqoo Iliyaas
194. Ashannaafii Qunbii
195. Nugusee Badhaadhaa
196. Kadiir Kataboo
197. Anbassee Gugsaa
198. Fiqaaduu Fayyisaa
199. Teedii Taaddasaa
200. Abraaham Girmaa
201. Mitikkuu haabtaamuu
202. Ashabbir Taaddssaa
203. Daamxoo Taarikuu
204. Gizaaw Hayluu
205. Miiliyon G/Kidaan
206. Amaanu’el
207. Daanyaachoo Tasfasyee
208. Abaataa
209. Yaassin Jaarakiinaaw
210. Sa’id Fayyee
211. Geechoo Fotoo
212. Gannashee Abdoo