Kichuu

WBO: The People of oromia is with you no doubt about that!!

WBO: The People of oromia is with you no doubt about that!!

Nuti namaafi maqaa miti
kaayyoodha deeggarraa
Olola oofanii duulanillee itti
Waan fedhan jedhanis jaluma hiriirra!

Siitu nuuf jalqabaa
Sumaani if barree
Olola dubbii sobaa
Mixirqishoofi maarree
Xiqqollee hin dhageenyuu
Diinaa fi fira garree

Ati nuuf gaachana
Waan feetellee taatuu
Kan waa siin jettu hundi,
Haasawaa haa ooltuu
Ofumaaf rakkattii
Homaa sirraan tartu.

Dammaqina keenya
Kan ganama bariisaa
Diinni sitti hinaafee
Waan meeqa odeessaa
Hundi isaanii hin gayan
Xurii qeensa keessaa
Maqaan kee haa leellisu
Kan duraanii caalee
Nuuf jiraadhu yoomuu
Siitu nuuf dagalee!

❤️?A ?❤️Abbaa keenya kan sabboonummaa
❤️?B ?❤️Barsiisaa keenya kan bilisummaa
❤️?O?❤️Onnee nu seentee ni caalta hundumaa!
______________
S/A irra

Via : Sirkanan Ahmed
Exit mobile version