WBO: Kottuu Gaggeessi Malee Maaliif Haqxa Filannicha. Yooyyaa Nageenni Babbaroo?

WBO: Kottuu Gaggeessi Malee Maaliif Haqxa Filannicha. Yooyyaa Nageenni Babbaroo?

Filannoon PP miilanaa daaraan walmakuu isheef ragaan kunoo gooticha Waraana Bilisummaa Oromooti.
Bakkeewwan hedduutti filannoon hin gaggeeffamu jettee boossi jedhani ilmooleen PP maaloo kottaa Matakkal qe’ee Oromtichaatti gaggeessaa malee kunoo kaardiin keesaan sirnaan isiniif qophaa’eeraa.
Abjuu duwwaa!

“Lola itti fufinsaan guyyoota ja’aaf(6) gaggeeffameen injifannoo Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO)n xumuramee jira. Lakkoofsaan hedduu kan ta’an meeshaaleen waraanaa garaa garaagaraas qabamanii jiru” jechuun Dubbi himaan ajajaa olaanaa WBO Obbo Odaa Tarbii fuula Twitter isaanii irratti maxxansanii jiru.

“ህጉ እንደት ነወ?
በ እነ እስክንድር ነጋ ዙሪያ የሰበር ሰሚ ፍርድቤት የመጨረሻውን የማይቀለበስ ውሳኔ አሳልፏል። እስክንድር ነጋ በምርጫው እንዲሳተፍ ወስኗል።
ምርጫ ቦርድ የፍርድቤቱን ውሳኔ ያከብራል ወይስ የፌደሬሽን ምክርቤት ሄዶ የህገመንግስት ትርጓሜ ይጠይቃል?
ዕጬ ለማቀራብያ ሰዓት Jaal በቴ ኡርጌሳ ለብርቱካን ሚደቅሳ ያቅርቡት ጥያቄ “የታሰሩትን አባላቶቻችንን ማስመዝገብ እንችላለን ወይ?” ብሎ ሲጠይቃት “አትችሉም” የሚል መልስ ሰጥታ እንደነበር ይታወሳል።
የታሰሩትን ከፍተኛ እና ዝቅተኛ አመራሮች ማስመዝገብ የተከለከለነው ደርጅታች ኦነግ ሁን በሎ ከምርጫው ገፍቶ ለማውጣቱ ብቻ ነወይ ህጎ እንደት ነወ?
ይህ ውሳኔ በምን መልኩ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በምን ተግባራዊ ያደርጓል? ህግ መንግሥትዊ ተርጓመ ተደርጎ ነወ ወይስ እንደት?
ይፎቶ ጥያቄ የጠየቀበት ቀን ጊዜ የተነሣ ከኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ FBየተወሰደው ነወ፡፡”