WBO JAAL MARROO! INJIFANOO WBO lixaa fi Zoonii kibba!!

#WBO #Jaalmarroo  INJIFANOO WBO lixaa fi Zoonii kibba oduu  guyyaa hara’a Afaan Oromoo GAMTAA MEDIA