RSWO : Onkoloolessa 28, 2018: Lola WBO irratti Banameefi Mormii Uummata Oromoo

RSWO – Onkoloolessa 28, 2018: Lola WBO irratti Banameefi Mormii Uummata Oromoo


TIM~Yaaltus Hindandeenye
#OPDO‘n qabsoo Oromoon ta’aa jiru kana narraa gadi qabbaneessu yookaan #ABO fi Qeerroo naaf dadhabsiisu jettee qaamolee armaan gadii duula kadhannaan gargaaruu dadhban

1. Hajii Jawar Siraj isaafi miidiyaasaa walitti gargaaranii itti gargaaraman~Hindandeenye

2. Namoota farra qabsoo Bilisummaa Oromoo ta’aniif Muudama gurguddaa kennan ~Hindandeenye

3. Miseensota ABO keessaa namoota dantaan bitanii sa’a 24/7 itti gargaaraman; Fakkeenyaaf, Taye. Milkeessaa….~Hindandeenye

4. Basaastota Miidiyaa hawaasaa kanarra isaaniif hojjetan kumaataman namoota harka qaqaleeyyii bitan ~Hindandeenye

5. Miidiayadhaan as ba’aniii jechoota halalummaatiin hawaasa shaaduun kijiban ~Hindandeenye

6. Xawalwwaallotaafi Kashalabboota dantaaf bitaman biyya alaa kanaa biyyatti dachaafatan ~Hindandeenye

Kaleessas ~Hindandeenye; Har’as ~Hindandeenye Boris ~Hindandeenye

Oromiyaan nibilisoomti! Lafeefi dhiiga ilmaan keenyaarratti qoosaaf gamnummaan gatii hinqabu!!Kan maqaa WBOtiin Wallagga keessaa geerartu na dhagahi!! Waraana malee afaan biraa hin beeku yoo jette ganda ummataa keessaa gara bosonaatti gad bu’ii achitti wal albaasaa. Ummata miskiina kan hidhannoos tahee leenjii waraanaa hin qabne, ofiifuu madaa bara Wayyaaneerraa hanga ammaatti hin fayyin jiru hin rukuchiisinaa. Siree mana bunaa fi gola qehee Oromoo keessaa bahaa! Ganda ummanni siiviiliin hin jirre dagallatti seenaa achitti likkii keessan wal agarsiisaa. Kaleessa yeroo Qeerroon harka duwwaa rasaasaan waadamtee ‘WBO na dhaqqabi’ jettu kan jimmaa jimmitee taate har’a qabsoo Qeerrootiin lafti sii bariinaan ummata nagaa keessa maadheffattee lammii keenya aduu boruu arguu barbaadu hin ficcisiisn. Gurratti si calaw!
Yaya Beshir


 

 

Here we go, Master Hassan eloquently talking about the Oromo worldview.